BLOEMTANDARTSEN

Tarief

Informatie over de manier waarop onze nota tot stand komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsen-tarief

vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? Wanneer ontvangt u een nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor wij een groot deel van uw nota, soms uw hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering, dient u direct na de behandeling de kosten te betalen aan de balie per pin of contant. Infomedics (Voorheen Uwnota.nl) De ontvangen factuur, voor zo ver deze niet al aan de balie door u is betaalt, betaalt u aan de zorgverzekeraar of aan Infomedics. Bij Infomedics betaalt u op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over de nota van Infomedics en de betalingsvoor-waarden verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 contact opnemen met de servicedesk van Infomedics via telefoonnummer 036- 2031900. Voor dit telefoonnummer worden er geen extra kosten in rekening gebracht. U betaalt enkel uw gebruikelijke belkosten. 
Klik hierboven voor de tarieven.*
Hettandartstarief Hettandartstarief

Bloem Tandartsen

Heigank 100

6373 KT Landgraaf

045 - 532 40 32

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn

afhankelijk van welke behandeling

nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld

kan bij twee patiënten een

verschillende techniekprijs hebben

omdat de werkzaamheden per patiënt

kunnen verschillen. Daarom adviseren

wij u de begroting te raadplegen die

wij in principe opstellen zodra de

behandeling meer kost dan € 250,--.

Daarnaast bieden wij onze patiënten

de mogelijkheid een lijst met onze

tandtechniektarieven in te zien, zowel

in onze praktijk als op onze website.

Neem daarvoor contact op met onze

praktijk.

BLOEMTANDARTSEN

Tarief

Informatie over de manier

waarop onze nota tot stand

komt

Uniform landelijk tandartstarief

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk

tandartsen-tarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is

verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw nota

Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? Wanneer ontvangt u een nota? De meeste tandheelkundige zorg voor 0 tot 18 jarige wordt in Nederland vergoed door de basis verzekering. Beugels worden echter meestal niet vergoed. Zorg voor volwassen patiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw aanvullende verzekering. Wij hebben met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt, waardoor wij een groot deel van uw nota, soms uw hele nota, rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota van het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering, dient u direct na de behandeling de kosten te betalen aan de balie per pin of contant. Infomedics (Voorheen Uwnota.nl) De ontvangen factuur, voor zo ver deze niet al aan de balie door u is betaalt, betaalt u aan de zorgverzekeraar of aan Infomedics. Bij Infomedics betaalt u op rekeningnummer 48.13.36.745 t.n.v. Derdengelden Infomedics. Voor vragen over de nota van Infomedics en de betalingsvoor-waarden verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 contact opnemen met de servicedesk van Infomedics via telefoonnummer 036- 2031900. Voor dit telefoonnummer worden er geen extra kosten in rekening gebracht. U betaalt enkel uw gebruikelijke belkosten. 
Klik hierboven voor de tarieven.
Hettandartstarief Hettandartstarief

Bloem Tandartsen

Heigank 100

6373 KT Landgraaf

045 - 532 40 32

* Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van welke

behandeling nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld kan bij twee

patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de

werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom

adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe

opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--.

Daarnaast bieden wij onze patiënten de mogelijkheid een lijst met

onze tandtechniektarieven in te zien, zowel in onze praktijk als op

onze website. Neem daarvoor contact op met onze praktijk.